tw

版權商用圖片 — Tower at Tel Aviv airport (TLV) in Israel

Tower at Tel Aviv airport (TLV) in Israel - 157894955
尺寸
僅供編輯使用Editorial Info
僅限編輯用途:此圖像只限用於編輯上的目的。此圖像禁止使用在廣告, 商業或增進銷售目的的行為,除非擁有供應者額外提供的許可文件。123RF.com 不提供任何清關服務。
標準尺寸
S976 x 491 px • 72 dpi976 x 491 px13.56 x 6.82 inches
M2889 x 1452 px • 300 dpi2889 x 1452 px9.63 x 4.84 inches
L4129 x 2075 px • 300 dpi4129 x 2075 px13.76 x 6.92 inches
XL6193 x 3112 px • 300 dpi6193 x 3112 px20.64 x 10.37 inches

類似的圖片