tw

版權商用圖片 — Petrov Palace of Art

Petrov Palace of Art - 127378472
尺寸
僅供編輯使用Editorial Info
僅限編輯用途:此圖像只限用於編輯上的目的。此圖像禁止使用在廣告, 商業或增進銷售目的的行為,除非擁有供應者額外提供的許可文件。123RF.com 不提供任何清關服務。
標準尺寸
S565 x 848 px • 72 dpi565 x 848 px7.85 x 11.78 inches
M1671 x 2510 px • 300 dpi1671 x 2510 px5.57 x 8.37 inches
L3632 x 5456 px • 300 dpi3632 x 5456 px12.11 x 18.19 inches
XL5448 x 8184 px • 300 dpi5448 x 8184 px18.16 x 27.28 inches

Petrov Palace of Art

圖片編號: 127378472
媒體類型:
版權所屬: mfc123

類似的圖片