tw

版權商用圖片 — Salt Lake City, Utah

Salt Lake City, Utah - 12690254
尺寸
僅供編輯使用Editorial Info
僅限編輯用途:此圖像只限用於編輯上的目的。此圖像禁止使用在廣告, 商業或增進銷售目的的行為,除非擁有供應者額外提供的許可文件。123RF.com 不提供任何清關服務。
標準尺寸
S848 x 565 px • 72 dpi848 x 565 px11.78 x 7.85 inches
M2508 x 1672 px • 300 dpi2508 x 1672 px8.36 x 5.57 inches
L4272 x 2848 px • 300 dpi4272 x 2848 px14.24 x 9.49 inches
XL6408 x 4272 px • 300 dpi6408 x 4272 px21.36 x 14.24 inches

類似的圖片